Послуги ГО "Наша допомога"

Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (СП)

Особи, які можуть бути залучені до отримання послуг: Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду (далі – СП) .

Види та зміст послуг:

1. Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг:

− консультування з проведенням оцінки поведінкових ризиків, пов’язаних з веденням ризикованих сексуальних та ін’єкційних практик;

− консультування щодо безпечної ін’єкційної та статевої поведінки та способів попередження передачі ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі – ІПСШ) та вірусних гепатитів (далі – ВГ);

− консультування щодо заходів зі зменшення шкоди, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин (далі – ПАР);

− консультування з питань репродуктивного та сексуального здоров'я;

− консультування з питань попередження гендерного насильства;

− мотиваційне консультування щодо проходження тестування на ВІЛ;

− консультування щодо переваг раннього початку лікування та перебування під медичним наглядом внаслідок інфікування ВІЛ;

− інформування про доступні послуги неурядових організацій (далі – НУО), державних та комунальних установ та перенаправлення до них послуг за потреби.

Забезпечення видачі безкоштовних інформаційних та довідкових матеріалів на постійній основі і супровід надання інших послуг.

2. Розповсюдження презервативів та лубрикантів:

− видача презервативів та лубрикантів, відповідно до потреб;

− консультування щодо належного використання презервативів та зменшення ризиків передачі ВІЛ, ВГ та ІПСШ;

− переадресацію СП, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом, до програм обміну голок і шприців (далі – ПОШ) в рамках діючих в регіоні програм для ЛВНІ.

3. Послуги тестування на ВІЛ:

− забезпечення тестування на ВІЛ, включаючи асистоване тестування, з використанням швидкого (експрес) тесту відповідно до галузевих стандартів та чинного законодавства;

− консультація під час очікування результату, інтерпретація та обговорення результатів тесту (для асистованого тестування);

− консультування за результатом проведеного тесту (проведення післятестового консультування та інтерпретація результатів тесту);

− направлення та супровід для підтвердження діагнозу та мотиваційне консультування осіб, які отримали позитивний результат швидкого тесту на ВІЛ, з метою залучення під медичний нагляд та раннього початку лікування;

− мотиваційне консультування осіб, які отримали негативний результат щодо заходів з профілактики ВІЛ та безпечних поведінкових практик;

− мотиваційне консультування щодо залучення до тестування на ВІЛ ін’єкційних партнерів отримувачів послуг.

4. Скринінг на туберкульоз:

проведення первинного скринінгового анкетування

− мотиваційне консультування з метою залучення до медичних послуг та переадресацію отримувача з вираженими симптомами ТБ у профільні заклади охорони здоров’я для встановлення діагнозу;

− надання консультації щодо профілактики туберкульозу у разі негативного результату скринінгу;

Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним шляхом (ЛВНІ)

Особи, які можуть бути залучені до отримання послуг: Люди, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним шляхом (далі - ЛВНІ).

Види та зміст послуг:

1. Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг:

− визначення приналежності отримувача послуг до категорії ЛВНІ;

− консультування з проведенням оцінки поведінкових ризиків, пов’язаних з веденням ризикованих сексуальних та ін’єкційних практик;

− консультування щодо безпечної ін’єкційної та статевої поведінки та способів попередження передачі ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі – ІПСШ) та вірусних гепатитів ( далі – ВГ);

− консультування щодо заходів зі зменшення шкоди, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин (далі – ПАР);

− консультування з питань замісної підтримувальної терапії з подальшим перенаправленням за потребою;

− консультування з профілактики передозувань ПАР та надання невідкладної допомоги;

− консультування з питань репродуктивного та сексуального здоров'я;

− консультування з питань попередження гендерного насильства;

− мотиваційне консультування щодо проходження тестування на ВІЛ;

− консультування щодо переваг раннього початку лікування та перебування під медичним наглядом внаслідок інфікування ВІЛ;

− інформування про доступні послуги неурядових організацій (далі – НУО), державних та комунальних установ та перенаправлення до них за потреби.

Видача безкоштовних інформаційних та довідкових матеріалів на постійній основі і супровід надання інших супутніх послуг.

2. Обмін та/або видача шприців, розповсюдження презервативів та лубрикантів:

− забезпечення обміну та/або видачі шприців та голок, спиртових серветок;

− організація процесу збору використаних шприців/голок та їх утилізації та/або їх транспортуванні до місць тимчасового зберігання чи утилізації.

− консультування щодо правильного використання ін’єкційного інструментарію, зменшення ризиків передачі ВІЛ, ВГ та вирішення супутніх медичних проблем, пов’язаних з ін’єкційним вживанням;

− видача презервативів, лубрикантів

− консультування щодо належного використання презервативів та зменшення ризиків передачі ВІЛ, ВГ та ІПСШ.

3. Послуги тестування на ВІЛ:

− тестування на ВІЛ, включаючи асистоване тестування, з використанням швидкого (експрес) тесту відповідно до галузевих стандартів та чинного законодавства;

− консультація під час очікування результату, інтерпретація та обговорення результатів тесту (для асистованого тестування);

− консультування за результатом проведеного тесту (проведення післятестового консультування та інтерпретація результатів тесту);

− направлення та супровід для підтвердження діагнозу та мотиваційне консультування осіб, які отримали позитивний результат швидкого тесту на ВІЛ, з метою залучення під медичний нагляд та раннього початку лікування;

− мотиваційне консультування осіб, які отримали негативний результат щодо заходів з профілактики ВІЛ та безпечних поведінкових практик;

− мотиваційне консультування щодо залучення до тестування на ВІЛ ін’єкційних партнерів отримувачів послуг.

4. Скринінг на туберкульоз:

проведення безпосередніми надавачами послуг первинного скринінгового анкетування

− мотиваційне консультування з метою залучення до медичних послуг та переадресацію отримувача з вираженими симптомами ТБ у профільні заклади охорони здоров’я для встановлення діагнозу;

− надання консультації щодо профілактики туберкульозу у разі негативного

результату скринінгу;

Послуги догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ

Напрям «Формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним

наглядом»”.

Особи, які можуть бути залучені до отримання послуг:

1. Нововиявлені пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які мають підтверджений ВІЛ-статус та не отримують АРТ.

2. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які перебувають на обліку та не отримують АРТ.

3. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які перебувають під диспансерним наглядом, яким призначено АРТ протягом останнього місяця.

4. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які перервали / відмовились від АРТ та / або були втрачені з-під медичного нагляду.

5. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ, але мають ризик переривання лікування та/або не дотримуються режиму лікування.

Зміст: забезпечення високої прихильності у отримувачів послуг до АРТ та утримання під медичним наглядом, що передбачає своєчасний прийом АРВ-препаратів та регулярну диспансеризацію, шляхом організації та проведення структурованих індивідуальних тематичних сесій

Напрям «Залучення ЛВНІ до надання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ та

формування прихильності до АРТ».

Особи, які можуть бути залучені до отримання послуг:

ВІЛ-інфіковані люди, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним шляхом, які є:

1. Нововиявлені пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які мають підтверджений ВІЛ-статус та не отримують АРТ.

2. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які перебувають на обліку та не отримують АРТ.

3. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які перебувають під диспансерним наглядом, яким призначено АРТ протягом останнього місяця.

4. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які перервали / відмовились від АРТ та / або були втрачені з-під медичного нагляду.

5. Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ, але мають ризик переривання 'лікування та/або не дотримуються режиму лікування.

Зміст:

  • формування та підтримка у ЛЖВ, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним шляхом, прихильності до медичних послуг, пов’язаних з ВІЛ та диспансеризації,

  • сприяння у постановці ЛЖВ/ЛВНІ на АРВ-лікування та формування прихильності до АРТ.

  • зниження рівня ризикованої поведінки і передачі ВІЛ, вірусних гепатитів В та С та ІПСШ, що пов’язані з вживанням наркотичних засобів ін’єкційним шляхом та незахищеними статевими контактами.

  • організація та проведення структурованих індивідуальних тематичних сесій за визначними темами